Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej geszeft.co. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Geszeft, należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony pod adresem geszeft.co.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem geszeft.co prowadzony jest przez 5015N 1900E Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morcinka 23-25, 40-124 w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, oddział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384690, NIP:9542724271, REGON:241933535, reprezentowaną przez Michała Kubieńca.
 2. Geszeft prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie przez Internet.
 3. Prezentowane w sklepie Produkty (ich zdjęcia, tabele rozmiarów, opisy) są starannie przygotowywane i mają jak najbardziej kojarzyć się ze stanem faktycznym towaru.
 4. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, tabele rozmiarów, opisy są własnością Sklepu Geszeft i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się, więc ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody sklepu.
 5. Ceny znajdujące się przy produktach wyrażone są w polskich złotych i podane w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłek.

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

 1. Rejestracja Klienta umożliwia zapamiętanie w Bazie Danych Sklepu osobowych Klienta oraz historii jego zamówień. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest bezpieczny i szyfrowany protokołem https. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 2. Proces logowania Klienta to proces w którym zarejestrowany Klient wprowadza swój adres mailowy oraz hasło jakie ustalił w procesie Rejestracji. Proces Logowania jest bezpieczny i szyfrowany protokołem https. Zalogowany Klient ma wgląd w status oraz historię swoich zamówień.
 3. Klient w celu zakupu Towarów zbiera Towary do tzw. Koszyka. Koszyk to element Sklepu Geszeft, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także przejść do Procesu Zakupu.
 4. Gdy Klient skompletował w Koszyku swoje produkty, może przejść do Procesu zakupu, gdzie precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

 

ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO KLIENTA

 

 1. Zamówienia na Towary przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wybór opcji „Dodaj do koszyka” na stronie sklepu geszeft.co.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Błędnie wypełnione formularze nie są realizowane. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy, (jeżeli jest różny od adresu zamieszkania).
 3. Podane adres e-mail oraz telefon kontaktowy mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia.
 4. Kupujący przed akceptacją zamówienia zostanie poinformowany o:
  - głównych cechach Towaru,
  - łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,
  - możliwości odstąpienia od umowy.
 5. Po dokonaniu akceptacji zamówienia przez Klienta, zamówienie jest przekazane do realizacji. Akceptacja polega na naciśnięciu przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający dokonanie zakupu.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Geszeft.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
 10. Klient ma prawo do dokonywania wszelkich zmian w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki z towarem. Możliwe jest również całkowite anulowanie złożonego zamówienia, jednak nie później niż do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. 
 11. Zmian związanych z zamówieniem lub jago całkowitego anulowania dokonywać można telefonicznie i mailowo.
 12. Aby założyć u konto na stronie Sklepu Geszeft, Klient musi mieć skończone 14 lat lub posiadać zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
 13. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przed system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - system operacyjny: Windows/ Linux, procesor: 1 GHz, Ram: 1GB pamięci RAM,
  - łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
  - w celu prawidłowego działania Sklepu Geszeft, przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę 'Cookie' (domyślnie tak jest) obsługiwać JavaScript oraz DHTML i prawidłowo interpretować style dokumentu (CSS). Zalecamy korzystanie z przeglądarki Firefox 24.0, Chrome 32.0, Internet Explorer 9.0 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora to 1024x768 lub więcej,
  - do dokonywania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 14. Sklep Geszeft wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia a pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 15. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu Geszeft, wysyłając e-mail pod adres reklamacje@ths.pl, lub listownie na adres Geszeft.
 16. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres skazany w reklamacji.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia na towary oferowane przez Geszeft, realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
 2. Jeżeli po zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia nie możemy zrealizować dostawy z powodu wyczerpania stanów magazynowych, otrzymasz informację o tym fakcie. W wyjątkowych sytuacjach takich jak np. równoczesny zakup przez kilku Klientów tego samego Towaru może okazać się, że Towar nie będzie dostępny. W takim wypadku niezwłocznie skontaktujemy się z Klientem informując o zaistniałej sytuacji.
 3. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 4. W przypadku nieprawidłowo wypełnionych formularzy zamówień klient zostanie poproszony o ich edycję.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Geszeft. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 6. Rozmiary Towarów są umieszczone w tabeli rozmiarów na stronie Towarów. Wszystkie umieszczone w tabeli rozmiary są dostępne i nie ma potrzeby pytać o dostępność danego rozmiaru. Towary są dokładnie przez nas mierzone.
 7. Geszeft zastrzega, że w przypadku oferowania Towarów o charakterze unikatowym (pojedyncze sztuki) lub w przypadku Towarów o uniwersalnych rozmiarach - w opisie Towaru nie zamieszcza się informacji na temat rozmiaru Towaru. Towar zostanie oznaczony jako uniwersalny.

 

CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep geszeft.co zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
 3. Po odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT jest do niej dołączona.
 4. Czas realizacji zamówienia to czas, w jakim Sklep Geszeft skompletuje zamówienie i wyśle z magazynu na adres podany przez Klienta.
 5. Wysyłki na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Wysłanie towaru następuje w terminie od 1 do maksymalnie 14 dni, od momentu potwierdzenia zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki opłaconej z góry na terenie Polski wynosi 15 złotych brutto.
 6. Zasady wysyłki (w tym koszty) Towaru za granice Polski są ustalane indywidualnie z Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
 7. Jeżeli przy odbiorze przesyłki Klient zauważy uszkodzenie paczki (pęknięte opakowanie, karton lub zerwana taśma zabezpieczająca), powinien w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki i w razie konieczności spisać protokół szkody, który będzie pomocny w procesie reklamamacji.
 8. Zapłata za Towar realizowana jest poprzez płatności internetowe PayU. Do każdego zamówienia na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy kurierem DPD. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przelewu na koncie Geszeft.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, konsument może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Geszeft. Geszeft nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. W razie odstąpienia od zawartej umowy, konsument zobowiązany jest zwrócić produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 4. Geszeft gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez konsumenta, w tym kosztów najtańszego sposobu dostarczenia sprzedanych Towarów Konsumentowi. Geszeft nie refunduje ani nie ponosi jednak kosztów zwrotu Towarów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Powyższe oznacza, że Towar nie może być pozbawiony metek i zawieszek, a ubrania nie mogą nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.
 6. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Geszeft nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Geszeft może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 7. Wszystkie dołączone do zakupionego towaru gratisy, inne Towary otrzymane po obniżonej cenie, jak i w ramach specjalnych promocji należy zwrócić wraz z odsyłaną paczką.
 8. Koszty związane z wymianą Towaru w obie strony ponosi Klient. Nowy produkt wysyłamy za pobraniem, którego koszt wynosi 15 PLN.
 9. Wymiana zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki przez Geszeft.
 10. Geszeft nie przyjmuje paczek wymiany/zwrotu wysłanych na jego koszt, ani za pobraniem. 
 11. W przypadku Kupujących, nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 12. Wzory dokumentów do pobrania: Prawo odstąpienia od umowy, Reklamacja.

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 

 1. Każdy Towar dostępny w Geszeft objęty jest gwarancją producenta.
 2. Geszeft ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
 3. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) oraz uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady, na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. W przypadku ujawnienia się wady Towaru, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie Geszeft. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Towaru.
 5. Reklamowany Towar, w miarę możliwości, powinien być czysty.
 6. Wraz z reklamowanym towarem należy złożyć reklamację określającym charakter wady oraz zawierającym żądanie usunięcia wady (np. za pomocą formularza reklamacyjnego - wzór zostanie dostarczony wraz z rachunkiem/fakturą).
 7. Geszeft ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 8. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail lub pisemnie.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Towaru z winy użytkownika, zostanie on obciążony wszystkimi kosztami przesyłek.
 10. Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Geszeft ponosi wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu pozbawionego wad do Klienta.
 11. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów Towaru) Sklep Geszeft zwróci równowartość ceny Towaru lub obniży cenę.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO informujemy, że administratorem danych osobowych naszych Klientów jest 5015N 1900E Sp. z o.o., zarejestrowana na ul. Morcinka 23-25, 40-124 w Katowicach.

  Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji Umowy przez 5015N 1900E Sp. z o. o. oraz wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych (np.przechowywania dokumentów księgowych, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń). Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji usług posprzedażowych, tj. w celu realizacji procesu reklamacyjnego zakupionego w Sklepie Geszeft Towaru.
  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowania zamówienia. Dane osobowe są chronione i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z administratorem danych w zakresie wykonania umowy, w tym podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz administratora danych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby firmy 5015N 1900E Sp. z o.o.

  Dane osobowe Klientów będą przechowywane:
  1. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy (2 lata), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu wykonanej na rzecz Klienta umowy,

  2. do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

   

INFORMACJE O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW KONSUMENCKICH
 1. Jako konsumentowi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje Ci prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Platforma, na której może być rozstrzygnięty spór: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Jeśli chcesz z nami się skontaktować napisz na adres poczty elektronicznej- info@geszeft.co

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Geszeft a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Geszeft a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Geszeft.
 4. Sprzedawca informuje, że nie zobowiązał się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r. Sklep Geszeft zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelki zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Geszeft, nie krótszym niż 14 dni. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Informacja dotycząca plików cookies

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania go do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies opisaną w Polityce prywatności.

Zamknij (x)